Pedodonti Nedir?

Pedodonti çocukların dişleri ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu tıp dalı 0 ile 13 yaş arasındaki çocukların süt dişlerini ve daimi dişlerini kontrol etmek gerektiğinde tedavi etmek amacı ile oluşturulmuş bir disiplindir. Çocuklarda travma ya da çürük nedeni ile dişler sorunlar olabilir. Bunun yanında kalıtsal nedenlerden dolayı ya da dış etkenlerden dolayı da dişler zarar görebilir. Bu zararları gidermek için pedodonti doktorları görev almaktadır.

Pedodonti doktorları gerektiğinde önleyici tedbirler ile çocukların ve gençlerin diş sağlığının korunmasında rol alırlar. Ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli tedbir ve tedavi yöntemlerini gerçekleştiren pedodonti doktorları daha sağlıklı bir ağız yapısı için gerekenleri gerçekleştirmektedirler.

Pedodonti Uzmanları Ne İş Yapar?

Pedodonti uzmanları genellikle çocukların diş sağlığı ile ilgilenir. Bunun yanı sıra diş protezleri, diş çekimi, diş çürüklerinden korunma, diş travmalarının teşhisi ve tedavisinde, diş kanal tedavilerinde, diş bozukluklarının giderilmesinde rol almaktadırlar. Kötü ağız alışkanlıklarının giderilmesinde pedodonti doktorları önemli roller üstlenir.

Pedodonti doktorları çocuk diş gelişimi için oldukça önemlidir. Bu nedenle de diş doktorları bu alanda uzmanlaşarak daha iyi hizmet verirler. Diş yapısı ile ilgili her türlü hizmeti veren pedodonti uzmanları gençlerin de diş tedavilerinde rol almaktadırlar. Çocuklarda süt dişlerinin tedavisi ve takibi gibi birçok farklı çocuk diş tedavisi işlemi pedodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pedodonti Ve Süt Dişleri

Pedodonti ve dişler denilince süt dişleri önem kazanır. Süt dişleri erken çocukluk döneminde görülen ve yaş ilerledikçe dökülen dişleri ifade etmektedir. Süt dişleri dökülerek yerine kalıcı dişlerin gelmesi meydana gelir. Toplamda 20 süt dişi çıkmakta olup, bu dişlerin zamanla çekilmesi gerekmektedir. Bu dişlerin takibi ve gerektiğinde çekilmesi gibi işlemler pedodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Süt dişlerinin erken aşamada çekilmemesi ve çocukların süt dişlerinin zamanında çekilmesi için gerekli takipler ve tedaviler pedodonti uzmanları ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle erken yaştan ilerleyen yaşlara kadar düzenli diş takibi için bir pedodonti uzmanına gitmekte fayda vardır. Diş gelişiminin eksiksiz olması gibi nedenlerle pedodonti uzmanları rol alır.

Çocuklarda Diş Gelişimi

Çocuklarda diş gelişimi bebeklik aşamasından başlamaktadır. Bebeklerde diş gelişimi ilk dişlerin ve süt dişlerinin çıkmaya başladığı 6 ile 12. Aylar arası dönemde başlamaktadır. Çocuklarda süt dişlerinin tamamlanması 3 yaşına kadar sürmektedir. Süt dişi denilen bu dişlerin toplamda 20 tane olması beklenmektedir. Bu süt dişleri 6 ya da 7 yaşına kadar görevlerini sürdürürler.

Gerek bebeklik dönemi gerekse de çocukluk döneminde diş gelişimi ile ilgili anne ve babaların yeterli bilgi sahibi olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle bebeklikten çocukluk sonuna kadar bir uzman yardımı ile diş takibi yapmak yerinde olacaktır. Sağlıklı dişler ve ağız yapısı ilerleyen aşamalarda diş gelişimini önemli oranda etkilemektedir.

Pedodonti Ve Koruyucu Diş Hekimliği

Halk arasındaki ismi ile çocuk diş hekimliği koruyucu işlevi ile diş gelişimi aşamasında önemli rol oynar. Gerek anne ve babanın yönlendirilmesi gerekse de çocukta ağız sağlığı ile ilgili alışkanlıkların kazandırılması amacı ile koruyucu tedbirler diş hekimleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Flor ve fissür örtüsü uygulamaları ile diş hekimliği koruyucu tedbirleri gerçekleştirilmiş olur.

Diş yüzeyinde zamanla meydana gelen oyukların içerisine bakterilerin dolması ile diş çürüklerinin ilerlemesi görülür. Bu nedenle fissür örtücüler ile diş çürüklerinin oluşmasının önüne geçilmiş olunur. Fissür dışında flor uygulaması ile de koruyucu tedbirler gerçekleştirilmiş olur. Erken çocukluk evresinde diş minesi korumasız olduğundan dolayı flor takviyesi ile dişlerin çürümesinin önüne geçilmiş olur.

Pedodontoloji Ve Diş Muayenesi

Çocukların diş sağlığının korunması amacı ile dişlerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Bu nedenle de bir pedodonti uzmanı yani bir çocuk diş hekimi ile düzenli takip yapmak gerekir. Bu amaçla 6 ay ya da 1 yaşındaki çocuklarda kontrol aşamasına geçilebilir. Bu tür nedenlerden dolayı anne ve babalar diş sorunlarını erken aşamada giderebilmek için sürekli kontrol uygulamaktadır.

Pedodonti uzmanları çocukların diş gelişimini düzenli olarak takip ederek diş yapısındaki bozulmaları zamanında tespit ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirirler. Gerektiğinde çocuklarda diş bozukluklarını gidermek için diş teli dâhil çeşitli tedaviler uygulamaktadırlar. Bir pedodonti ile çocuk ağız sağlığını sürekli takip etmek diş gelişimi için oldukça önemlidir.

Pedodontiste Neden İhtiyaç Duyulur?

Çocukların gelişimi yetişkinlerden farklıdır. Bu nedenle çocuk diş ve ağız sağlığı ile ilgili farklı bir uzmanlık dalına ihtiyaç vardır. Pedodonti bu nedenle ortaya çıkan bir disiplindir. Çocukluk dönemi gelişim açısından yetişkinlik döneminden farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle de bu döneme özel işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Çocuklar bu dönemde metabolizma ve gelişim olarak daha fazla efor harcarlar. Bunun yanında bu dönem dişleri yetişkinlik dişlerine nazaran daha az dayanıklıdır. Bu farklılıklar nedeni ile farklı bir tıp alanının oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çocukların diş sağlığı için pedodonti uzmanlarına ihtiyaç duyulur.

Pedodonti Uzmanından Beklenilen Özellikler Nelerdir?

Pedodonti uzmanlarından beklentiler arasında ilk olarak çocuklar ile iyi anlaşmak gelmektedir. Pedodonti uzmanlarının müşteri grubu çocuklar olduğundan dolayı öncelikle bu alanda iyi bir iletişim kurmaları gerekmektedir. Çocuklar ile kurulacak etkili bir dil sayesinde çocukların tedavisine yardımcı olmak mümkündür. Genel olarak bir diş doktorundan beklenilen nitelikler pedodonti uzmanından da beklenmektedir.

Bunun yanı sıra çocuk ağız yapısı ve diş sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak da pedodonti uzmanlarından beklentiler arasındadır. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmek de beklentiler arasındadır. Bu alan yoğun bir tempo gerektirdiğinden stresli bir iş ortamına hazırlıklı olmak da doktorlardan beklenmektedir. Ayrıca çocuk ve hasta ile hakları konusunda deneyimli olmak da beklentiler arasındadır.

Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığı Neden Önemlidir?

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemli olmasının nedeni ağızın birçok organ ile yakın ilişki içerisinde olmasıdır. Bu nedenle de ağız ve diş sağlığının takip edilmesi önemlidir. Bazı çocuklarda dişlerde görülen eğriliğin erken aşamada tespit edilmesi ile gereken müdahaleler gerçekleştirilebilir. Bunun yanında ağız sağlığı ile ilgili olarak da diş hekimlerine bazı sorumluluklar düşmektedir.

Her şeyden önce çocuklarda görülen ağız kokusu ya da ağız sağlığı dişler ile alakalı olabileceği gibi başka sorunlara da işaret edebilir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığının düzenli olarak takibi ve bu konuda diş hekimlerine düşen rolün büyük bir önemi vardır.

Pedodonti Uzmanı

Pedodontist olmak için öncelikle diş hekimliği okumak gerekmektedir. Bunu takiben yapılması gereken 5 yıllık diş hekimliği sonrasında diş gelişimi ve diğer alanlarda eğitim almaktır. Dişlerin gelişiminin yanı sıra diş problemlerinin çözümü bu aşamada verilen eğitimlerdendir. Bu alan mezunları iş hayatlarında çocuklar ile ilgili hizmet vereceklerinden dolayı bu alanda da eğitim almalıdırlar.

Çocukların büyüme ve gelişme dönemleri, pedagoji gibi çocukları ilgilendiren alanlarda eğitim almak pedodonti uzmanı olacak kişilerde aranan nitelikler arasındadır. Çocuk gelişimi ve çocuklarda diş ve çene gelişimi gibi konularda uzmanlık veren bu kişilerin bu alanlarda uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

Düzenli Diş Takibinin Faydaları

Çocuklarda düzenli diş takibi yapılmasının birçok faydası vardır. Bu faydalar arasında çocuk çene yapısının korunması ilk aşamada söylenebilir. Bunu takiben diş gelişiminin doğru bir şekilde ilerlemesi, ağız sorunlarının giderilmesi, diş çürüklerinin olmaması gibi faydalar düzenli takip aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanı sıra çocukluk dönemi gelişiminin en önemli ve hızlı olduğu bir dönem olduğundan dolayı bu dönemde dişler çok çabuk gelişmektedir. Bu tür nedenlerle bu hızlı dönemde dişlerin gelişimsel bozuklukların önüne geçmek için düzenli olarak diş takibi yapılması gerekmektedir. Birçok şehrimizde bu pedodonti hizmetinin verildiği görülmektedir. Pedodonti alanında hizmet veren çok sayıda sağlık merkezi vardır.

Çocuklarda Diş Sağlığı İçin Öneriler

Çocuklarda diş sağlığı için çeşitli öneriler bulunmaktadır. Her şeyden önce diş sağlığı için farklı dönemlerin olduğunu bilmek fayda sağlar. Çocuklarda diş gelişimi 0 ile 6 yaş arasında ayrı; 6 ile 12 yaş arasında ayrı, 12 yaş ve sonrasında ayrı olarak değerlendirilmektedir. 0 ile 6 yaş arası süt dişleri dönemi 6 ile 12 yaş arası karışık dişlenme dönemi 12 yaş üzeri ise sürekli dişlenme dönemi olarak adlandırılır.

Her dönemde çocukların diş gelişimi ile ilgili farklı faktörlerin ön planda olduğunu bilmek faydalıdır. Bu nedenle bu diş dönemlerini bilmek ve bu konuda diş takibi yapmak gerektiğinde uzmanından hizmet almak oldukça faydalıdır. Her dönemin kendine has özellikleri vardır.

Çocuklarda Sık Görülen Diş Sağlığı Sorunları

Çocuklarda diş gelişimi ile ilgili bir dizi sorun vardır. Bunlardan birincisi süt dişlerinin istendiği gibi gelişmemesidir. Erken çocukluk döneminde görülen bu rahatsızlıkta çocukların dişlerinde eksiklikler ya da bozukluklar görülebilmektedir. Bir diğer diş sorunu ise biberon çürükleri çocukların sürekli biberon kullanımına bağlı olarak görülen bu sorunlar erken evrede kendini belli eder.

Çocuklarda görülen bir diğer diş sorunu parmak emme ile meydana gelen sorunlardır. Genellikle 5 yaş altı bireylerde görülen bu sorunda dişlerin yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Bunun dışında çocukların çok fazla şeker ve benzeri ürünleri tüketmesi nedeni ile de diş sorunları ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarda Diş Sorunlarının Çözümleri

Pedodonti uzmanları çocuklarda görülen diş sorunlarını giderebilmek için çeşitli tedaviler uygularlar. Dolgu tedavisi yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da diş yerinin doldurulması için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide diş boşluğuna dolgu uygulanarak diş gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca yer tutucular ile de diş düşmelerinde boş kalan yerlerin doldurulması mümkün olmaktadır.

Çocuklarda diş sorunlarını aşmak için kullanılan bir diğer tedavi yöntemi ise kanal tedavisidir. Kanal tedavisinde dişlerin yerine konulması için uygulanan bir tedavidir. Öncesinde antibiyotik ile kanal yerlerindeki iltihabi yapıların ortadan kaldırılması sağlanır. Gerektiğinde dişin çekilmesi de uygulanabilir.

Pedodonti Ve Sağlık Merkezleri

Pedodonti hizmeti almak için gerek devlet hastaneleri gerekse de özel hastaneler tedavi imkânı sunmaktadır. Özel sağlık merkezleri çocukların ağız ve diş yapısı ile ilgili gerekli kontrol ve tedavileri hızlı bir şekilde yerine getirmektedirler. Sağlık merkezlerinde düzenli diş takibi yapılarak dişlerin yamuk büyümesi gibi sorunların önüne geçilmiş olunur.

Aynı zamanda diş çürüklerinin çekilmesi ve ağız sağlığı ile ilgili tedbirlerin gerçekleştirilmesi de pedodonti uzmanları tarafından sağlık merkezlerinde verilen hizmetler arasındadır. Bu hizmetlerin çocukların gelişimi için oldukça önemli olduğunu ve aynı zamanda çene yapısı ile ilgili de faydaları olduğunu ifade etmek gerekir. Çocuk ve diş sağlığı pedodonti uzmanları tarafından düzenli olarak takip edilerek ağız ve çene yapısı ortadan kaldırılabilmektedir.

× Bilgi ve Fiyat Alın